Info

1 P-K4 P-K4 2 N-KB3 N-QB3 3 B-N5 P-QR3 4 B-R4 N-B3 5 P-Q4 P x P 6 0-0 B-K2 7 P-K5 N-K5 8 N xP N xN 9 QxN N-B4 10 N-B3 0-0 11 B-K3 NxB 12 QxNP-Q4 13 P x Pep B x P 14 B-B4 B x B 15 Q x B B-K3 16 KR-K1 Q.-Q.2 17 QR-Q1 Q-B3 18 R-Q3 QR-K1 19 R3-K3 P-B3 20 P-KR4 B Q2 21 Q-Q4 R xR 22 R xR B-K3 23 P-R5?! P-R3 24 R-N3 R-B2 25 Q-

Q8+ K-R2 26 Q-Q3+ P-B4 27 R-N6? unnecessarily entombing the rook 27 . . . Q-Q2 28 QxQ,

29 N-Q.5? P-B5 30 P-KN3 P xP 31 RXP/N3 R-B4 32 N xP R-B4! 33 R-QB3 R xR 34 P xR B-N5 35 K-N2 BxP 36 N-K6 B-B2 37 N-B5 BxP0-l

0302 AK-Vujakovl6: (R2): Pirc

1 P-K4 P-Q3 2 P-Q4 N-KB3 3 N-QB3 P-KN3 4 P-B3 P-B3 5 B-K3 P-QN4 6 Q-Q2 N1-Q2 7 Nl-K2 B-KN2 Black should try to exploit the Q-side: 7 . . . N-N3 8 P-QN3 Q-B2 9 P-KN4 P-K4 10 B-N2 P-N5 11 N-Ql P-QR4 12 0-0 P-B4^ Hennings-Smyslov, Havana 1967.8 P-KN3 0-0 9 B-N2 N-N310 P-N3 P-QR4 11 0-0 Q-B2 12 P-KR3 B-N2 13 N-B4 KR-Q1 14 Q-B2 QR-B115 N-Q3 N/B3-Q216 QR-Q1 P-N5 17 N-K2 P-Q.B4 18

P-KB4 B-QR3 19 P-B5 R-Bl 20 R-Q2 BPxP 21 BxP BxN 22 PxB BxB 23 NxB Q.-N1 24 P-KR4 N-B3 25 B-R3 R-B4 26 Q-K3 N/N3-Q2 27 N-K2 Q.-B2 28 P-N4 (28)

28... R-B7? leaves the N/Q2 undefended 29RxRQ,xR30 P-N5 N-R4 31 PxP N-K4 32 PxRP + K XP 33 P-Q4 N-QB3 Or 33 . . .

N-N3 34 B-N4 N-N2 35 P-R5 N-Rl (35 ... N-R5 36 Q-R3) 36 P-N6+ K-Nl 37 Q-R6±± 34 R-B1 1-0

0303 Vujakovi6-AK: (R3): Ruy Lopez

1 P-K4 P-K4 2 N-KB3 N-QB3 3 B-N5 P-QR3 4 B-R4 N-B3 5 P-Q4 P x P 6 0 0 B-K2 7 P-K5 N-K5 8 NxP 0-0 9 N-B5 P-Q4 10 BxN PxB 11 N xB + QXN12R-K1B-B4 13 P-KB3 N-B4 14 P-QN3 N-K3 15 B-R3 P-B4 16 N-B3 P-QB3 17 Q-Q2 KR-Q118 N-R4 Q-R2 19 Q B2 P-B5 20 N-B5 B xP 21 QR-B1 if 21 QxB NxN 22 PxP N-Q6+ PxP 22 PxP B~N3 23 P-B4 NXN 24 BxN Q.-Q.2 25 P-R3 R/Q1-N1 26 R-B3 (29) White has a strong initiative for the pawn.

0304 AK-Vujavkovic: (R4): Pirc

1 P-K4 P-Q3 2 P-Q4 P-KN3 3 N-QB3 N-KB3 4 P-KR3! ? B-N2 5 B-K3 0-0 6 Q.-Q2 P-B3 7 P-KN4 P-K4 8 0-0-« Q-K2 9 P-Q5 P-B4 10 N1-K2 N-R3 11 N-N3 N-B2 12 K-Nl N3-K113 B-K2 R-N1 14 QR-N1 P-QN4 15 P-KR4 P-N5 16 N-Q.1 N-N4 17 P-R5 P-B5 18 QxP N1-B2 19 Q.-Q2 B-Q2 20 P-QB3 P-R4 21 K-Rl P-R5 (30)

22 N-B5 BxN If 22 ... PxN 23 NPxPK-Rl 24RxB! KxR25 P-B6+ QxP 26 B-N5±± 23NPxB P-R6 24 RPxP QRPxP+ 25 NxP BP xP 26 PxP R-Rl 27 BxP R-R628 B-R6P xP29 RxP R-B5 30 R1-KN11-0

USSR Juniors-Scandinavia Juniors Tallinn, 17-19.8.1968

1 Miklyaev \ 1 Andersson \ 0; 2 Karpov 0 | Jacobsen 1 \\ 3 Sveshnikov | 1 Angantysson; 4 Umansky 1 1 Turunen; 5 Chechelyan 0 1 Heim; 6 Lebovich 1 1 Asplund; 7 Makarichev | \ Bille; 8 Belyavsky 1 1 Ristoia; 9 Mechitov 1 1 Harestad; 10 Berkovich 1 0 Svensson; 11 Petrosian 1 1 Kvist; 12 Pushkansky 1 \ Bostrom; 13 Meiran 0 0 Shonsby; 14 Veingold J J Ornstein; 15 Peshina J 1 Pedersen. 20|-9£.

0305 AK-Bo Jacobsen: R1:

Dutch

1 P-QB4 P-KB4 2 P-KN3 N-KB3 3 B-N2 P-KN3 4 N-QB3 B-N2 5 N-B3 0-0 6 0-0 N-B3 7 P-Q4 P-Q3 8 P-Q5 N-K4 9 N xN P xN 10 P-K4 P-B5 11 P-N3 P-KN4 12 P-B3 Q.-Q3 13 P-KN4 P-KR4 14 P-KR3 PxP 15 BP xP B-Q.2 16 P-QR4 Q-N3+ 17 K-R2 K-B2 18 B-B3 R-Rl 19 K-N2 R-R5 20 P-R5 Q-B4 21 B-R3 Q-K6 (31)

22 Q-Kl BxP 23 PxB if 23 BxB NxB 23 ... NxNP24R-Rl RxR

25 QxQNot 25 QxR Q-B7+ 26 K-R3 Q-N6 mate, nor 25 KxR R-Rl + 26 K-N2 R-R7+. 25 . . . NxQ+ 26 KxR P-N5 27 B-K2 P-B6 28 B-B5 If 28 B-KB1 P-N6 with the idea of . . . P-N7 + if 29 B-Q3 P-B7 with . . . R-Rl mate to follow; also 28 B-Ql P-B7 with the idea of 29 ... R-Rl mate. 28 ... B-

R3 29 R-Kl If 29 B xN B xB threat mate. 29 . . . P-N3 30 Bx BP Or 30 BxN BxB 31 BxP R-R1+ 32 K-N2 P xB+ 33 K xP B-Q7 wins. 30 . . . QNPxB 31 B-Ql K-N3 32 N-N5 B-B5 33 RxN if 33 K-Nl P-N6 with . . . R-R1-R7 to follow 33 . . . BxR 34 NxBP R-R1 + 35 K-N2 R-R5 36 P-R6 B-B5 37 K-Nl P-N6 38 B-B3 R-R7 39 B N2 K-B2 40 K-Bl R-R3 41 K-K2 R-QN3 0-1

0306 Bo Jacobsen-AK: R2:

Bird

1 P-KB4 P-Q4 2 N-KB3 P-KN3 3 P-KN3 B-N2 4 B-N2 N-KB3 5 0-00-0 6 P-Q3 P-N3 7 P-K4 B-N2 8 P-K5 N-Kl 9 P-KN4 P-KB3 10 Q-Kl P-K3 11 N-B3 P-KB4 12 P XP NP xP 13 K-Rl P-Q5 14 N-K2 P-B4 15 R-KN1 N-QB3 16 B Q2 P-QR4 17 P-QR3 P-R5 18

21 RxB+ NxR22 N-B6+ K-B2 If 22 . . . K-Rl 23 Q~R4±± 23 Q-N3 R-KR1 24 R-KN1 Q-KB1 25 Q.-N5 N-N3 26 P-R4 N-Kl 27 P-R5 Q-K2 Not 27 ... N-K2 28 P-R6N-N3 (28 . . . NxN 29 QxN + K-Kl 30 QxKP!±±) 29 NxP R xN (29 ... Q-Nl 30 N-B6!) 30 QxN+ K-K2 31 QxR+ Q-B2 32

QxQ+KxQ33P-R7±±28Nx N Or 28 PxN+ PxP+ 29 K-N2 NxN 30 PxN QxP and Black is alive and kicking. 28 . . . K xN 29 PxN PxP+ 30K-N2QXQ+ 31 PxQR-QB2 32 R-KR1 R-Nl 33 R-R4 K-B2 34 R-R7+ R-KN2 35 R-R8 R-KN1 36 R-R7+ R-KN2 37 R-R4 R-Nl 38 B-Ql K-N2 39 K-B2 R-Ql 40 B-K2 R2-Q2

0 0

Post a comment